Monday, 6 November 2017

Pertunjukan Anekaragam

Program
Pertunjukan Anekaragam

Tarikh
9 Disember 2017 (Sabtu)

Masa
2:00 petang – 6:00 petang

Tempat
Dewan Sangam, Lorong K, Aulong Lama, Taiping, Perak
Waze – Lorong K, Taiping, Perak

Penganjur
Kumpulan Sasterawan Kavyan (Kavyan)
Persatuan Kebajikan Masyarakat India Aulong Lama, Taiping (Sangam)
Persatuan Pembangunan Kemahiran Insaniah Kaum India (Insaniah)
Kelab Kesedaran Pendidikan, Pembangunan Kapasiti dan Integrasi Nasional Daerah Larut dan Matang, Perak (Kelab Kesedaran)
Perunding Media, Motivasi dan Penerbitan Uthaya

Pengenalan
Projek Komuniti Kavyan dimulakan di Aulong Lama, Taiping, Perak pada Jun 2016. Program bulanan yang dijalankan sehingga kini termasuk Program Latihan Kepimpinan, Program Memartabatkan Bahasa Malaysia, Bengkel Memperkasakan Wanita, Temasya Bahasa, Program Pembimbing Rakan Sebaya, Bengkel Lakonan Pentas, Bengkel Keluarga Harmoni, Bengkel Mencungkil Kreativiti, Bakat Seni dan Budaya Kaum India, Baca Cerpen Siru Kambam III, Bengkel Baca Cerpen Kavyan, Program Memperkasakan Remaja dan  Kem Bangga Komuniti. Aktiviti mingguan pula termasuk kelas Thevaram, latihan kolattam, kelas silambam, Kelas Malam dan permainan badminton. [Maklumat lanjut]

Kesemua program ini dijayakan dengan kerjasama dan komitmen sekumpulan belia dan pemimpin komuniti. Golongan kanak-kanak dan remaja, serta golongan wanita dan suri rumah daripada kelompok B40 (keluarga berpendapatan rendah) di Aulong Lama, Aulong dan sekitarnya (Taiping) merupakan majoriti peserta Projek Komuniti Kavyan. [Maklumat lanjut]

Rasional
Dalam Bab 5 Pelan Tindakan Masyarakat India Malaysia (2017), dinyatakan hakikat komuniti India yang merupakan “penyumbang penting kepada sejarah pembangunan sosioekonomi, kepelbagaian budaya dan kehidupan seharian di negara ini.”

Salah satu sasaran peningkatan penyertaan sosial yang digariskan adalah “memperbaiki persepsi terhadap komuniti India Malaysia oleh mereka yang berada dalam kalangan komuniti itu sendiri dan juga orang luar [kaum-kaum lain].”

Kempen “Bangga Komuniti” yang dicadangkan menerusi Pelan Tindakan Masyarakat India Malaysia mensasarkan untuk “mewujudkan kesedaran pada peringkat kebangsaan mengenai kisah-kisah pencapaian komuniti India Malaysia dalam pelbagai sektor, berganding bahu dengan kumpulan etnik lain di Malaysia, dengan menonjolkan individu dan pasukan yang cemerlang seperti penulis, pendidik, usahawan, ahli sains, dermawan, personaliti sukan, artis dan belia yang berprestasi tinggi” serta bertujuan “mencetuskan keinginan untuk berubah dalam kalangan komuniti India Malaysia secara umumnya, dan keluarga yang bermasalah secara khususnya.”

Pertunjukan Anekaragam pada 9 Disember 2017 akan membuka peluang kepada peserta (kanak-kanak, remaja, belia, dewasa dan warga emas) untuk memupuk sikap “bangga komuniti” dengan mempamerkan aspek seni, budaya, dan keunikan kaum India – khasnya keturunan Tamil, Malayali, TeluguPunjabi dan Chetti Melaka – menerusi pertunjukan anekaragam.

Komponen “Anekaragam”
Istilah “aneka” (pelbagai) dan “ragam” (jenis) berasal daripada perkataan Tamil. Konsep “anekaragam” yang dimaksudkan dalam Pertunjukan Anekaragam merangkumi aspek seni, budaya, muzik, pakaian, tokoh, bahasa, sastera dan sebarang keunikan yang berhubung kait dengan masyarakat Tamil, Telugu, MalayaliPunjabi dan Chetti Melaka di Malaysia; khasnya di negeri Perak.

Aspek seni, budaya, muzik, tokoh dan sebagainya yang berkaitan dengan Benua Kecil India – tanpa kaitan secara langsung dengan kaum India di Malaysia – tidak digalakkan. Penampilan tokoh-tokoh politik, artis, dewa-dewi dan sebagainya yang menyentuh sensitiviti kaum dan agama di Malaysia adalah dilarang sama sekali.

Kreativiti
Peserta perlu menggunakan kreativiti apabila menyertai Pertunjukan Anekaragam. Peserta dinasihatkan supaya tidak membazir wang untuk membuat persiapan atau membeli barang-barang. Sebaliknya, peserta diminta menggunakan barang-barang yang sedia ada – khasnya melalui cara kitar semula (recycle) dan guna semula (reuse). Markah diberi kepada daya kreativiti – bukan kepada harga barangan yang dibeli. Peserta yang meniru gaya tarian dari filem dianggap tidak memenuhi ciri kreativiti yang dikehendaki. Aspek kesenian dan kebudayaan tradisional kaum India diberi keutamaan.

Tempoh Persembahan
Setiap peserta wajib membuat persembahan selama satu minit sahaja di pentas. Persembahan adalah secara individu (bukan berpasangan atau berkumpulan). Persembahan yang dimaksudkan termasuk (tetapi tidak terhad kepada) nyanyian, memperaga pakaian, tarian, bermain alat muzik, berucap, menyampaikan dialog, baca sajak, berlakon, bercerita dan sebagainya yang memenuhi konsep “pertunjukan anekaragam” seperti diterangkan di atas. Jika persembahan kurang daripada 1 minit, maka peserta diberi 0 markah.

Jawatankuasa Pelaksana
Bagi memastikan program dirancang dan dilaksanakan secara berkesan, penganjur Projek Komuniti Kavyan melantik pegawai berikut untuk bertugas.

Pengerusi – M. Vanitha Murugan
Setiausaha – Mariamah P. Kumarasamy
Bendahari – Magesuary Chrishnan
Tugas Khas I – Loganathan Veloo
Tugas Khas II – Jegavani Lengkan
Tugas Khas III – Christiana Francis
Tugas Khas IV – Chitradevi P. Krishnan

Jawatankuasa Pelaksana berhak menolak dan membatalkan penyertaan mana-mana individu yang didapati tidak memenuhi syarat penyertaan.

Penyelaras Program
Uthaya Sankar SB yang merupakan Presiden Kavyan, Pengerusi Insaniah, dan Setiausaha Kelab Kesedaran. Beliau juga pemilik Perunding Media, Motivasi dan Penerbitan Uthaya.

Kelayakan Peserta
Penyertaan terbuka kepada orang ramai tanpa mengira kaum, agama, umur, latar belakang dan tempat tinggal. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa dan warga emas boleh menjadi peserta. Setiap peserta wajib patuh pada semua syarat dan peraturan yang ditetapkan.

Bagi individu (kanak-kanak dan remaja) yang telah menyertai Program Memperkasakan Remaja (31 Ogos – 1 September 2017) dan Kem Bangga Komuniti (3 – 4 November 2017), mereka wajib membawa seorang peserta baharu jika mahu turut mengambil bahagian dalam Pertunjukan Anekaragam.

Peserta kanak-kanak dan remaja juga wajib memastikan ibu, bapa atau penjaga hadir membantu membuat persiapan dan menyaksikan persembahan. Ini salah satu syarat penyertaan yang wajib dipatuhi. Langkah ini bagi memastikan ibu, bapa dan penjaga turut menunjukkan minat terhadap penyertaan anak/jagaan mereka dalam pelbagai program di bawah Projek Komuniti Kavyan.

Ibu, bapa dan penjaga juga boleh menjadi peserta – dengan mengisi borang penyertaan. Atau mereka boleh datang membantu peserta membuat persiapan. Jika ibu, bapa atau penjaga tidak hadir, maka anak-anak/jagaan mereka tidak boleh menjadi peserta.

Borang Penyertaan
Setiap individu yang mahu mengambil bahagian perlu mengambil borang penyertaan dari Dewan Sangam. Borang yang sudah lengkap diisi, berserta bayaran, perlu diserahkan semula kepada Jawatankuasa Pelaksana di Dewan Sangam.

Bayaran Penyertaan
Setiap peserta dikenakan bayaran penyertaan sebanyak RM3.00 sahaja. Bayaran tidak dikembalikan jika peserta tidak hadir atau menarik diri.

Tarikh Tutup
Permohonan ditutup secara muktamad pada 30 November 2017. Penyertaan lewat, borang yang tidak lengkap, serta borang yang tidak dihantar semula ke Dewan Sangam, tidak akan dilayan.

Pemarkahan
Pemarkahan dilakukan oleh pengadil yang dilantik. Markah hanya diberi kepada peserta yang memenuhi semua syarat serta membuat persembahan di pentas selama 1 minit. Markah berdasarkan kreativiti peserta – bukan berdasarkan harga pakaian/barangan yang digunakan. Semua peserta wajib berada di dalam dewan sepanjang Pertunjukan Anekaragam berlangsung. Sesiapa yang keluar dari dewan sebelum atau selepas membuat persembahan, atau jika didapati tidak berdisiplin, maka akan diberi 0 markah dan tidak layak diberi hadiah dan sijil penyertaan. Keputusan pengadil adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan.

Rangka Atur Cara
Berikut rangka atur cara sebagai panduan orang ramai:

2:00 petang
Pengesahan kehadiran peserta berdaftar
Ibu, bapa atau penjaga wajib hadir sama (bagi peserta kanak-kanak dan remaja)
Sila bawa semua barangan yang diperlukan

2:30 petang
Pengesahan kehadiran ditutup. Peserta yang lewat tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam Pertunjukan Anekaragam. Hanya menjadi penonton.
Taklimat dan penerangan kepada peserta dan ibu, bapa, serta penjaga.

3:00 petang
Peserta Pertunjukan Anekaragam membuat persiapan.
Persiapan/latihan muzik latar (jika ada).
Sesi fotografi peserta secara individu di pentas.

4:00 petang
Pertunjukan Anekaragam
Giliran persembahan adalah secara undian (tidak boleh pilih).
Setiap peserta wajib membuat persembahan selama 1 minit.
Pemarkahan dilakukan oleh pengadil yang dilantik.

5:00 petang
Minum petang
Pengiraan markah oleh pengadil

5:30 petang
Penyampaian sijil penyertaan Kem Bangga Komuniti
Penyampaian hadiah Pertunjukan Anekaragam.
(Sijil penyertaan akan diberi pada Januari 2018)
Sesi fotografi berkumpulan
Membersihkan dewan (gotong-royong)
Bersurai

Maklumat Lanjut dan Pertanyaan
Hubungi infokavyan@yahoo.com.my jika ada sebarang pertanyaan. Penduduk sekitar Aulong Lama dan Aulong, Taiping boleh terus bertemu dengan Jawatankuasa Pelaksana di Dewan Sangam untuk mendapatkan penjelasan bagi sebarang pertanyaan mengenai program ini.


Thursday, 26 October 2017

Bengkel Penulisan Kreatif

Aktiviti:
Bengkel Penulisan Kreatif

Jaminan:
Di akhir bengkel ini, para peserta akan memahami teknik dan selok-belok menghasilkan manuskrip karya kreatif seperti puisi dan cerpen yang bermutu dan sesuai untuk siaran majalah-majalah berwibawa.

Rasional:
Penglibatan penulis pelbagai kaum yang mampu memaparkan keunikan dan variasi adat dan budaya menerusi karya sastera seperti puisi dan cerpen yang ditulis menggunakan Bahasa Malaysia pasti membantu memperkaya khazanah sastera kebangsaan. Sebagai usaha membimbing individu pelbagai kaum, suatu bengkel penulisan kreatif dikendalikan khusus bagi melahirkan penulis baharu; khususnya dalam kalangan kanak-kanak, remaja dan belia di negeri Selangor. Bengkel intensif jangka pendek berbentuk ceramah, diskusi, dialog dan latihan ini direka khas untuk memberi panduan komprehensif kepada penulis muda dan bakal penulis pelbagai kaum berhubung etika, teknik, format, gaya dan panduan penulisan puisi dan cerpen bagi akhbar dan majalah. Bengkel ini juga sesuai bagi murid sekolah rendah, pelajar sekolah menengah, pelajar IPTA/IPTS, guru, penulis muda, peminat sastera dan orang ramai yang berminat mendalami selok-belok penulisan puisi dan cerpen. Individu yang tidak bercadang menjadi penulis tetapi mahu mendapatkan pengalaman juga dipelawa menyertai bengkel ini.


Tarikh:
26 November 2017 (Ahad)

Masa:
10:00 pagi – 6:00 petang

Tempat:
Dewan Azalea, Pusat Komuniti Sosial Zon 9,
33 Jalan Tokoh 25/28, Taman Sri Muda,
40400 Shah Alam, Selangor
WazeDewan Azalea

Penganjur Bersama
Team Selangor, Seketariat Kesedaran Kenegaraan dan Kesukarelaan Negeri Selangor
Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) Zon 9 (Taman Sri Muda) 
Majlis Bandar Raya Shah Alam (MBSA)

Rakan Media:

Objektif
1 Mencungkil bakat baru penulis puisi dan cerpen dalam kalangan belia, remaja dan pelajar pelbagai kaum di Selangor.
2 Memberi pendedahan awal mengenai teknik penulisan puisi dan cerpen kepada peserta yang masih baharu dalam penulisan kreatif.
3 Menyediakan peserta bagi menghasilkan cerpen bermutu untuk siaran di majalah; khasnya Dewan PelajarTunas Cipta, Dewan Siswa, Pelita Bahasa dan Dewan Budaya.
4 Memupuk minat dan kecintaan terhadap Bahasa Malaysia dalam kalangan belia dan penulis pelbagai kaum.
5 Melahirkan penulis dan pencinta bahasa dan sastera dalam kalangan penduduk Selangor.

Peserta:
Individu pelbagai kaum (kanak-kanak, belia, remaja, pelajar, dewasa) yang berminat mempelajari teknik menghasilkan puisi dan cerpen bermutu. Individu yang belum ada pengalaman menulis juga boleh menjadi peserta. Umur minimum 10 tahun dan berminat mengetahui teknik menulis puisi dan cerpen bagi bacaan kanak-kanak, remaja dan belia. PERCUMA. Para peserta wajib berpakaian sopan apabila menyertai mana-mana aktiviti Kavyan. Sila bawa buku nota dan alat tulis untuk mencatat nota.

Karya Peserta:
Peserta akan dibimbing mencari idea, mengumpulkan bahan dan menulis puisi dan cerpen semasa bengkel ini. Hasil karya akan dibincangkan dan diberi komen untuk dibaiki. Hasil karya yang bermutu akan disalurkan ke majalah yang sesuai untuk disiarkan. Bagi karya-karya yang disiarkan di majalah-majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), penulis akan menerima honorarium (bayaran).

Pendaftaran Peserta:
Individu yang berminat menyertai bengkel ini perlu melakukan pendaftaran awal menggunakan Borang Pendaftaran Dalam Talian. Pendaftaran dan penyertaan adalah PERCUMA tetapi mengikut konsep “yang dahulu didahulukan” kerana jumlah peserta adalah terhad. Pendaftaran peserta diuruskan oleh Kavyan. [Borang di Sini]

Sijil Penyertaan:
Setiap peserta yang mendaftar awal serta menyertai bengkel dengan sepenuhnya akan menerima sijil penyertaan daripada penganjur.


Pembimbing:
Uthaya Sankar SB berpengalaman mengendalikan bengkel penulisan sejak 1994. Karya kreatif yang dihasilkannya tersiar di hampir semua akhbar dan majalah arus perdana sejak 1992 serta mendapat pelbagai pengiktirafan dan anugerah; termasuk Hadiah Sastera Perdana Malaysia (1996/97 dan 1998/99). Uthaya juga jurulatih bertauliah yang diiktiraf Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB/HRDF). Beliau akan dibantu beberapa Sasterawan Kavyan.

Bahasa:
Bengkel akan dikendalikan dalam Bahasa Malaysia. Penggunaan bahasa-bahasa lain hanya mengikut keperluan.

Rangka Atur Cara:
Berikut rangka atur cara bagi bengkel. Para peserta diminta mematuhi ketepatan masa.

9:30 pagi
Ketibaan peserta, pengesahan pendaftaran
[Sarapan TIDAK disediakan]

10:00 pagi [Waktu Kavyan]
Sesi Pertama
Puisi Tradisional dan Moden
Panduan menulis pantun
Selingan – baca puisi

11:30 pagi
Sesi Kedua
Unsur-unsur cerpen
Panduan menulis cerpen
Selingan – baca cerpen

1:00 petang
Makan tengah hari, solat, rehat

2:00 petang
Sesi Ketiga
Latihan menulis pantun dan cerpen
Bedah karya peserta
Panduan memantapkan manuskrip
Panduan mengirim karya ke akhbar/majalah

5:00 petang
Ucapan Ahli Majlis Taman Sri Muda
Ucapan wakil Team Selangor
Penyampaian sijil penyertaan
Sesi fotografi berkumpulan
Bersurai

Maklumat Lanjut:
Orang ramai boleh menghubungi infokavyan@yahoo.com.my atau WhatsApp 011-11411952 (Kavyan) jika ada sebarang pertanyaan atau jika mahu mendapatkan maklumat lanjut berhubung bengkel ini.


Monday, 23 October 2017

Sumbangan RM10 Untuk Projek Komuniti

Sejak Jun 2016, Projek Komuniti Kavyan dilaksanakan di Aulong Lama, Taiping, Perak bagi memperkasakan masyarakat akar umbi; khususnya kanak-kanak, remaja, belia dan wanita kaum India.


Rujuk MAKLUMAT DI SINI untuk senarai sebahagian aktiviti.

Projek Komuniti Kavyan dijayakan sepenuhnya menerusi sumbangan ikhlas daripada orang ramai.

Bagi menampung kos mengendalikan siri projek bulanan ini, kami sedang berusaha memohon sumbangan RM10 secara bulanan daripada insan budiman.


Sekiranya ada 20 individu menyumbangkan RM10 setiap bulan, maka akan ada 20 x RM10 = RM200 sebulan untuk menampung kos program.

Nombor akaun bank yang boleh digunakan:


Sumbangan wang tunai dan/atau barangan juga diterima.

Surat pengesahan penerimaan akan diberikan kepada penyumbang.

Hubungi 018-2214269 (telefon) atau 011-11411952 (WhatsApp) atau infokavyan@yahoo.com.my (e-mel)  jika ada sebarang pertanyaan.


Harap sudi juga berkongsi mesej ini dengan rakan-rakan dan kaum-keluarga yang pemurah dan budiman.


Friday, 29 September 2017

Projek Antologi Cerpen Kanak-kanak


Uthaya Sankar SB yang menghasilkan kumpulan cerpen Ikan Patin dan Beruang Besar (November 2017) kini merancang untuk membimbing, mengasuh dan memupuk bakat penulis baharu yang mahu terlibat dalam projek penerbitan sebuah antologi cerpen bagi bacaan kanak-kanak.

Antologi ini dirancang untuk diterbitkan pada November 2018, manakala peserta (penulis) akan dibimbing secara berterusan (bulanan) mulai November 2017.

Dapatkan MAKLUMAT LANJUT DI SINI dan harap maklum bahawa tarikh tutup pendaftaran peserta adalah 15 Oktober 2017.


Friday, 22 September 2017

Baca Cerpen Kanak-kanak

Acara
Baca Cerpen Kanak-kanak

Anjuran
Pusat Kebudayaan India (NSCBICC)
Kumpulan Sasterawan Kavyan (Kavyan)

Tarikh
19 November 2017 (Ahad)

Masa
8:30 – 10:30 pagi

Tempat
Dewan Netaji Subhash Chandra Bose, Pusat Kebudayaan India (NSCBICC), Tingkat 17, Sentral Vista, Jalan Sultan Abdul Samad, Brickfields, Kuala Lumpur – Terletak tidak jauh dari KL Sentral, NU Sentral, Stesen Monorel Tun Sambanthan dan Kompleks MAB Brickfields. (Rujuk peta)
WazeMenara Sentral Vista

Pengenalan
Buku Ikan Patin dan Beruang Besar (2017) memuatkan 10 cerpen Bahasa Malaysia yang ditulis khusus untuk bacaan kanak-kanak Malaysia. Sejak diasaskan pada tahun 1999, Kavyan turut mengendalikan pelbagai acara khsus bagi golongan kanak-kanak pelbagai kaum. Mereka turut diberikan bimbingan mengenai teknik membaca karya/cerpen di pentas. Sempena majlis pelancaran buku Ikan Patin dan Beruang Besar, sekumpulan kanak-kanak diundang mempersembahkan bacaan petikan cerpen-cerpen yang termuat dalam buku berkenaan. Acara ini akan membantu kanak-kanak meningkatkan keyakinan diri, selain berpeluang menonjolkan bakat masing-masing.

Hadirin (Penonton)
Masyarakat pelbagai kaum dan pelbagai peringkat umur diundang hadir menyaksikan persembahan Baca Cerpen Kanak-kanak. Wakil media, golongan penulis, penggiat sastera, pendidik, penggerak industri buku dan pencinta bahasa juga wajar hadir untuk memberi suntikan semangat dan sokongan moral kepada peserta kanak-kanak yang mengambil bahagian. Keluarga peserta dan penerima sumbangan buku juga diharap dapat hadir sebagai tanda sokongan.

Peserta (Bacaan Cerpen)
Penyertaan terbuka kepada 10 kanak-kanak pelbagai kaum yang berminat dan mampu mempersembahkan bacaan petikan cerpen secara menarik serta mampu memikat hati penonton. Keutamaan diberikan kepada kanak-kanak yang pernah menyertai program Kavyan sebelum ini. Peserta akan disaring bagi memastikan hanya individu yang benar-benar mampu membuat persembahan bermutu dibenarkan naik ke pentas untuk membaca petikan cerpen.

Gaya Persembahan
Para peserta diminta supaya membaca karya dengan gaya, suara, intonasi dan pembacaan yang mampu menarik perhatian para hadirin. Peserta tidak perlu menghafaz teks, sebaliknya boleh memegang teks di pentas. Sila KLIK DI SINI untuk sedikit panduan mengenai sebutan, kelancaran, pemahaman, intonasi, nada, gaya, suara dan keyakinan diri apabila membaca teks di pentas. Peserta diminta memilih cerpen yang sesuai untuk dipersembahkan di pentas.

Pakaian Peserta
Para peserta digalakkan memakai pakaian tradisional, atau pakaian yang sesuai dengan cerita yang disampaikan. Pakaian yang mempromosikan jenama barangan atau syarikat/perniagaan adalah dilarang sama sekali.

Tarikh Tutup
Pendaftaran peserta ditutup secara muktamad pada 31 Oktober 2017, pukul 6:00 petang. Pendaftaran lewat tidak dilayan. Pendaftaran peserta (pembaca cerpen) mungkin ditutup lebih awal jika sudah cukup 10 peserta.

Rangka Atur Cara
Berikut rangka atur cara sebagai panduan kepada para peserta dan penonton:

8:30 pagi
Pendaftaran peserta dan penonton
Pendaftaran penerima sumbangan buku
Jualan buku Ikan Patin dan Beruang Besar

9:00 pagi
Ucapan alu-aluan
Acara Baca Cerpen Kanak-kanak bermula [FOTO DI SINI]

9:30 pagi
Penyampaian buku kepada penyunting bersekutu
Penyampaian buku kepada penyumbang (tempahan awal)
Penyampaian buku kepada penerima sumbangan
Penyampaian buku kepada peserta baca cerpen (10 orang)
Sesi fotografi berkumpulan -- [FOTO DI SINI]
Jualan buku Ikan Patin dan Beruang Besar

10:30 pagi
Sarapan
Bersurai

Maklumat Lanjut dan Pertanyaan
Untuk pendaftaran peserta (baca cerpen) atau jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi infokavyan@yahoo.com.my selewat-lewatnya pada 31 Oktober 2017.